Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Yrittäjille suunnatut webinaarit

Elinkeinojohtaja järjestää yrittäjille suunnattuja webinaareja, joihin voit osallistua kalenterin linkkien kautta. Tilaisuudet järjestetään Teamsilla.

 

Kuukausi

Päivä

Kellonaika

Webinaarin sisältö

Linkki webinaariin

Maaliskuu317.00 – 18.00
  • ELY-keskuksen rahoitusohjelmat ja yritysten kehittämispalveluista (asiantuntijapalvelut) ja kehittämisavustuksesta (yritysrahoitus). (Juha Elf / Päivi Lappalainen, ELY-keskus)
  • Yrittäjille tarjottava digikoulutus (Timo Kähkönen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä)
  • Siikalatvan kunnan tekninen johtaja Hannu Komu kertoo Siikalatvalle suunnitellusta tuulivoimasta ja teknisen toimen ajankohtaisista hankinnoista
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIwMTkxOWYtOTJlZS00Njc4LWJjMjctNTI1MzlmZjc5NTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6c3351-1f9a-4fa4-81ac-e517399a65ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a212e220-a084-425c-b788-bae86417e556%22%7d
Huhtikuu7.17.00 – 18.30
  • Tuulivoiman kehitys Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kokkonevan tuulipuistohankkeen työvaiheet ja tulevia hankintoja, Amanda Cardwell, projektipäällikkö ja Arto Pyhtönen, työmaapäällikkö
  • Yritysten koronatukikierros III
  • Muut aiheet ja vapaata keskustelua
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1MzU0MDgtMjkyOS00YTBkLWFkZDgtNWM0MTQwMWZkOWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6c3351-1f9a-4fa4-81ac-e517399a65ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a212e220-a084-425c-b788-bae86417e556%22%7d
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia