Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Yhdistysyhteistyöasiakirja

YHDISTYSYHTEISTYÖASIAKIRJA

Siikalatvan kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä vahvistaakseen on tehty yhdistysyhteistyöasiakirja, johon on kirjattu kunnan ja järjestöjen väliset yhteistyön muodot. Yhdistysyhteistyöasiakirjan tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja aktivoida yhteistoimintaa. Kunta tukee monin eri tavoin yhdistystoimintaa tarjoamalla maksuttomia tiloja yhdistysten käyttöön, maksamalla järjestöavustuksia, tukemalla yhdistysten toimintaa nimetyn järjestöyhdyshenkilön avulla, ottamalla yhdistykset mukaan kunnan toimintojen suunnitteluun sekä kutsumalla yhdistykset säännöllisesti koolle.

 

Avustushakemukset

Kulttuuriavustukset:

https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kulttuuriavustusten-haku/

Nuorisoavustukset:

https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/avustus/

Urheilu- ja liikunta-avustukset:

https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/urheiluseurojen-vuosiavustukset/

Liitetyt tiedostot
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia