Visioita ja arvoja

24.05.2018

Taustaa vision ja arvojen kirkastamiselle

Siikalatvan edellinen kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen kuntastrategian 19.12.2016.  Strategiatyön yhteydessä kunnan visio määriteltiin pitkän mallin mukaisesti seuraavasti:

 "Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen,tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella - elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä!

Kunnantalous on tasapainossa ja palvelut toimivat -kuntalaisten arki on sujuvaa.

Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan -kunnassa on avoin, yhteisöllinen ja positiivinen ilmapiiri !

Siikalatvalla on monipuolinen lähiruokatuotanto ja kunnassa syödään lähiruokaa ja käytetään kotimaista energiaa."  

Visio on hieno ja ylevä , mutta kovin pitkä muistettavaksi. Mitä et muista, et voi jokapäiväisessä työssä ohjenuorana pitää ! 

Edellisen strategiatyön yhteydessä kunnan arvoja ei pohdittu uudestaan ja ne jäivät strategia-asiakirjaan kokonaan kirjaamatta.

Uusi 1.6.2017 aloittanut valtuusto on  seminaarissaan 4.5.2018 sekä iltakoulussa 21.5.2018 tehnyt arvopohdintaa ja pyrkinyt myös tiivistämään ja kirkastamaan kunnan visiota.

Varsinaisen kuntastrategian annettiin olla tässä vaiheessa ennallaan ja päivitystä päädyttiin tekemään vain vision ja arvojen kohdalle.

Vision osalta todettiin, että  Siikalatva on saanut julkisuutta ja tunnettuutta rohkeilla uusilla avauksillaan ja kokeiluillaan mm. lukion kehittämiseen liittyen. Tämä todettiin hyväksi kehityssuunnnaksi,  koska se luo edelläkävijyyden ja kehityksen ilmapiiriä ja kannustaa oppimiseen. Kokeilut vaativat rohkeutta joskus hullultakin tuntuvien kehitysideoitten läpiviemiseen. Tämä vaatii myös yhteistä näkemystä ja yhteen hiileen puhaltamista, jotta päästään sanoista tekoihin.  Teot lopulta aina  ratkaisevat !

Uusilla rohkeilla arvolinjauksilla ja vision kirkastamisella haetaan uutta positiivista, aktiivista ja rohkeaa kehittämishenkistä otetta kunnan johtamiseen ja koko kunnan kehitykseen. Näillä eväillä pyritään saamaan kasvun mahdollistavaa asennemuutosta aikaiseksi.  Lopputulemana tavoittelemme eläviä kyliä, menestyviä yrityksiä ja hyvinvoivia kuntalaisia.

Kunnanhallitus on esittämässä  valtuustolle että kunnan strategiaan lisätään arvot  ja kiteytetään visio seuraavasti:

Siikalatvan kunnan terävöitetty  visio : "Siikalatva on rohkea edelläkävijä"

   ja arvot :        

    Yhteen hiileen
    Oppimisen ilo
    Hullut ideat
    Teot ratkaisevat

  
  Kesäisin terveisin

  Pauli Piilma

  Kunnanjohtaja

Pauli Piilma,
Kunnanjohtaja