Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden.

Paikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Mikäli hoidontarve syntyy yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle esiopetuksen alkamiseen saakka. Sopimusta paikan käytöstä voidaan kesken toimintavuoden muuttaa, jos hoidon tarve pysyvästi lisääntyy tai vähenee.

Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen haetaan pääsääntöisesti sähköisen asioinnin kautta. Varhaiskasvatuksen e-asiointiin

Esiopetukseen haetaan sen vuoden keväällä, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetusta hakiessa haetaan samalla päivähoitoa sen verran kuin sitä esiopetuksen lisäksi lapselle tarvitaan.

Mikäli et käytä sähköistä asiointia, voit tulostaa varhaiskasvatushakemuslomakkeen tästä>

Hakemukset palautetaan huolellisesti täytettyinä päiväkodinjohtajille.

Kun et enää tarvitse päivähoitopaikkaa

  • ilmoita hoitopaikkaan, mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
  • täytä kirjallinen irtisanomislomake

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka on irtisanottu kirjallisesti.

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia