Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Suunnitelmat ja toimintamallit

Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Liite 1 Perustietolomake vasuun

Liite 2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Liite 3 Vanhemmille vasu keskustelun pohjaksi

Liite 4 Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Liite 5 Ohjeita vanhemmille lapsen sairastuessa

Liite 6 Vasu2107 kysely yhteenveto

Liite 7 Lapsi- ja perhepaleluiden palveluohjauksen toimitaohjeet

Liite 8 varhaiskasvatuksen erityisen tuen lomake

Liite 9 Siikalatva perheneuvolaan lähete

Siikalatvan esiopetussuunnitelma

 

Toimintamallit

Lapset puheeksi -keskustelu varhaiskasvatuksessa

Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan 3- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmille sekä tarvittaessa lapsen iästä riippumatta kaikille.

Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on tukea lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne‐elämän häiriöitä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Keskustelussa pyritään rakentamaan lasta tukevaa arkipäivää lapselle sekä kotona että varhaiskasvatuksessa. Keskustelu tapahtuu 1-2 tapaamisen puitteissa ja tarvittaessa järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito.

Lapset puheeksi-video

Lapset puheeksi -keskustelun teoria, Lapsen ja nuoren kehitystä tukeva toiminnallinen työmuoto varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -lokikirja

Liitetyt tiedostotSuurenna fonttia
Vaihda kontrastia