Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa järjestetään Pulkkilan ja Rantsilan kylillä.

Perhepäivähoidosta vastaa

Pulkkilassa päiväkodinjohtaja
Sirkka Kemppainen p. 044 511 8476 ja

Rantsilassa päiväkodinjohtaja
Eila Arffman p. 044 511 8647.

Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitajan voi saada lasten omaan kotiin, jos perheessä on neljä alle kouluikäistä päivähoito-oikeuden piiriin kuuluvaa lasta. Myöntämispäätökseen vaikuttavat päivähoidon tarve, vanhempien työajat/matkat, lasten terveydentila sekä mahdolliset muut perusteet.