Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kotihoidon tuki, joustava ja osittainen hoitoraha

Tietoja kotihoidon tuesta, joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta löytyy Kelan sivuilta.

Linkit

Kotihoidon tuki (Kela)
Joustava hoitoraha (Kela)
Osittainen hoitovapaa ja -raha (Kela)

Lasten yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kunta hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajan tulee olla vähintää 18 -vuotias.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta päivähoitotoimistoon.

Lomakkeet:

Selvitys Lasten yksityisen hoidon tuki päivähoidon tuottaja

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos.

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia