Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kotihoidon tuki, joustava ja osittainen hoitoraha

Tietoja kotihoidon tuesta, joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta löytyy Kelan sivuilta.

Linkit

Kotihoidon tuki (Kela)
Joustava hoitoraha (Kela)
Osittainen hoitovapaa ja -raha (Kela)


Lasten yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kunta hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajan tulee olla vähintää 18 -vuotias.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta päivähoitotoimistoon.


Lomakkeet:

Selvitys Lasten yksityisen hoidon tuki päivähoidon tuottaja

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos.

Skip to content