Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukitoimet ovat osa kunnan varhaiskasvatuspalveluja. Tukea annetaan lapselle omassa ryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin. Riittävän aikainen ja oikein kohdennettu tuki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäisee ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana kiertävä erityislastentarhanopettaja nyk. varhaiserityisopettaja, jonka palvelut kunta ostaa.

Skip to content