Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkotien toimintaan kuuluu esiopetus ja vuosina 2021-2024 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, jolloin lapsi aloittaa esiopetuksessa jo sinä vuonna, kun täyttää 5 vuotta.

Varhaiserityiskasvatus sisältyy varhaiskasvatuspalvelujen perustehtävään. Lapsen tarvitsema yleinen, tehostettu tai erityinen tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutetaan varhaiskasvatuksen toiminnassa inklusiivisin periaattein, jolloin lähtökohtana on lapsen osallisuus ja vahvuuksiin perustuva kasvatus ja opetus. Varhaiserityisopettaja (veo) osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lapsen huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Liitetyt tiedostot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatus

Kestilän ja Pulkkilan päiväkodinjohtaja

Päiväkoti Esikko ja Hiirenkorvan päiväkoti

Päivähoidon laskutus /Kiertävä lastenhoitaja

Rantsila ja Piippola päiväkodinjohtaja

Suopeikon päiväkoti ja Vaarintalon päiväkoti

Skip to content