Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Tietoja kotihoidon tuesta, joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta löytyy Kelan sivuilta.

Linkit

Kotihoidon tuki (Kela)
Joustava hoitoraha (Kela)
Osittainen hoitovapaa ja -raha (Kela)


Lasten yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kunta hyväksynyt.

Perheessä työsuhteessa olevan hoitajan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta päivähoitotoimistoon.


Lomakkeet:

Selvitys – Lasten yksityisen hoidon tuki – Päivähoidon tuottaja

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos.

Skip to content