Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa liitteenä alla.

Harkinnanvaraista koulukuljetusta haetaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella.

Muutoksia koulukuljetuslinjauksiin 2020

Siikalatvan kunnanhallitus päätti 20.4.2020 pidetyssä kokouksessaan koulukyytien järkevöittämiseen ja tehostamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Päätökset tuleva näkymään koululaisten ja opiskelijoiden arjessa seuraavalla tavalla:

Peruskouluissa koulujen alkamisaikoja eri luokkien ja ikäryhmien kesken yhtenäistetään niin, että kuljetuksia saapuu kouluille aamuisin vain tiettyyn aikaan (ei enää esimerkiksi klo 08:n ja 09:n kuljetuksia erikseen). Näin saadaan hyödynnettyä liikennöitsijöiden kuljetuskapasiteettia parhaiten.

Myös iltapäivien kuljetuksia muutettiin niin, että kouluilta lähtee kuljetuksia maksimissaan kaksi kertaa iltapäivän aikana. Tällä hetkellä on päätetty, että kuljetukset lähtisivät noin klo 13 ja klo 15.

Kustannussyistä ja yhdenvertaisuuden vuoksi kunta järjestää ensisijaisesti kuljetukset oppilaan lähikouluun ja koulukuljetusreitit sekä kyytitarpeet tarkastellaan vuosittain. Muun kun lähikoulun voi valita joko omalla kyydin kustantamisella tai jos reitillä kulkee jokin olemassa oleva kunnan kuljetus esimerkiksi pienryhmäopetuksen vuoksi.

Lukiolaiset voivat käyttää peruskoululaisille järjestettyjä kyytejä, mikäli liikennöitsijöiden linjalle varaama kuljetuskapasiteetti siihen riittää. Pyhännän sekä Raahen suunnasta kulkevat Ely-keskuksen linjat, joihin lukiolainen voi saada lipun. Kela tukee lukiolaisten matkoja koulumatkatuella ja näin he voivat käyttää myös julkista liikennettä tai omaa autoa kohtuullisin kustannuksin.

Liitetyt tiedostot

Seppänen Pirre

Kunnanjohtaja

Siikalatvan kunnantalo

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia