Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa 15 – 29-vuotiaita siikalatvaisia nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Toisin sanoen tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat ja yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle jääneet nuoret ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa palvelut.

Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa nuori itse, vanhemmat, kaverit, lähipiiri, tai viranomaiset.

Yhteydessä voi olla, kun huolena on esimerkiksi jokin seuraavista

  • Opiskeluvaikeudet, motivaation puute tai aikomus vaihtaa opiskelupaikkaa
  • Työ- tai harjoittelupaikan löytäminen
  • Virasto- tai raha-asioiden hoitaminen
  • Asuntoasiat
  • Nuoren hyvinvointi tai jaksaminen

Siikalatvan kunnan etsivän nuorisotyöntekijän työpiste on Pulkkilassa, Mäkelän talossa os. Pulkkilantie 25, 92600 Pulkkila