Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Urheiluseurojen vuosiavustukset

Sivistyslautakunta myöntää vuoden aikana avustuksia paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Seuran/ yhdistyksen nimi
1-500 €
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
Tarvittavat liitteet: * toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kaudelta * toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan * yhdistyksen säännöt, jos hakija on uusi, muussa tapauksessa mahdolliset muutokset * mahdolliset tositteet kuluista
Liitetyt tiedostot
Skip to content