Uusi Siikalatvan lukio

Siikalatvan lukio – matkalla tulevaisuuteen

Siikalatvan lukio on siirtymässä Koulutuskeskus JEDUn tilohin Piippolaan syksyllä 2018. Kutsumme nuoria mukaan kehittämään tulevaisuuden lukiota ja laajempaa opintotarjotinta sekä aitoa opiskelijakampusta. Opiskelijakampuksella on tarjolla myös opiskelija-asuntoja

Lukion aloittaville tarjoamme läppärin, kirjat ja ajokortin.

Ensivaiheessa opintojen sisältöä laajennetaan Jedun valinnaisilla opinnoilla. Lähivuosien aikana kehitämme uudenlaista opiskelumallia ja laajempaa opintotarjotinta. Kehityksen keskiössä tulevat olemaan uudet virtuaalivälineet, jotka mahdollistavat lähes aidon läsnäolon paikasta riippumatta.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on enemmän mahdollisuuksia valita erilaisia opintopolkuja. Kyseessä on siis enemmän kuin kaksois- tai kolmoistutkinto.  

Rakennamme parhaillaan yhteistyöverkostoa ja käynnistämme kehityshankkeita modernien virtuaalivälineiden hyödyntämiseksi.

Haluatko olla edelläkävijä? Ruksaa Siikalatvan lukio yhteishaussa!

Tästä lukion sivuille.

Lisätietoja:
Pauli Piilma kunnanjohtaja
044 511 8400

Seija Junno, kunnanhallituksen puheenjohtaja
seija.junno@siikalatva.fi

 

Sivistyslautakunta kokouksessaan 18.1.2018 § 6 päätti esittää kunnanhallitukselle, että Siikalatvan lukion toiminta pyritään siirtämään JEDU Piippolan tiloihin jo 1.8.2018 alkaen Koulutuskeskus JEDUN kanssa erikseen sovittavilla ehdoilla.

Kunnanhallitus kokouksessaan 22.1.2018 hyväksyi sivistystoimen päätösesityksen. Samassa kokouksessa kunnanhallitus päätti hyväksyä Siikalatvan lukion aloittaville kannettavan tietokoneen, kirjat ja ajokortin.