Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Täydennetty tarjouspyyntö Siikalatvan kunnan joukkoliikenteen hoitamisesta

Siikalatvan kunta pyytää tarjouksia ostoliikenteen hoitamisesta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka hoitaminen perustuu Siikalatvan kunnan kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.
Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksenä valinnalle tarjoajan sitoutuminen solmia oheisen mallin mukainen ostoliikennesopimus kokonaisuudessaan siinä mainittuine ehtoineen.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen. Hankintailmoitus on julkaistu myös hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa
Liitetyt tiedostot
Skip to content