LAMUJOKI & KORTTEINEN -vesistöilta

Tapahtuma-aika: 

30.10.2018 klo 17:00 - klo 20:00

Tapahtumapaikka: 

JEDU Piippola

Tapahtuman järjestäjä: 

Kuntalaiset yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY:n kanssa

Järjestäjän yhteystiedot: 

040 5529654

Kortteisen valmistumisesta on kulunut 50 vuotta. Altaan tekoa Lamujoen yläjuoksulle perusteltiin aikoinaan tulvasuojelulla. Miten tässä on onnistuttu? Entä mitkä ovat olleet Kortteisen muut vaikutukset Lamujoen vesistölle? Mikä on Lamujoen tila nykyisin? Voisimmeko sitä yhteisvoimin parantaa? Miten?

Järjestämme Lamujoki & Kortteinen -vesistöillan Piippolan JEDU:lla tiistaina 30.10.2018. Aloitamme klo 17 kahvitarjoilulla.

Illan esitysten ja keskustelun keskiössä on Lamujoen nykytila ja sen parantamismahdollisuudet. Lähestymme aihetta kansalaisten havaintojen, viranomaisten keräämän materiaalin, sekä kesän 2018 ilmakuvausten pohjalta. Tarkastelussa on Lamujoki-vesistö kokonaisuutena, erityisesti Kortteisen suunnalta asioita katsoen. Illan tavoitteena on edistää konkreettisten kunnostustoimien liikkeelle saamista Lamujoella ja sen valuma-alueeella.

Saamme tilaisuuteen useita vesistöasiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaan ELY:stä ja Pöyry Oy:stä. Paikalla on myös Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Siikalatvan kunnan edustajia.

Tule sinäkin; näkemään, kuulemaan ja keskustelemaan vesistöstämme ja sen tulevaisuu-desta!

Tervetuloa!

Keskustie 29, PIIPPOLA