Talvisia tuumailuja Siikalatvalta !

12.02.2018

Talvikuukausina tilinpäätöstä valmisteltaessa on ollut ilo huomata säästötoimien alkaneen  purra ja vuoden 2017 kunnan talous vaikuttaa olevan selvästi aiempia vuosia parempi.  Kertaluonteisina kulukirjauksina joudumme kuitenkin käyttöä vailla olevien kiinteistöjen arvoihin tekemään alaskirjaukset, joten tulos kokonaisuudessaan jää vielä miinukselle.  Käyttötalouden positiivisuus on kuitenkin hyvä merkki. Tulot ovat riittäneet menoihin viime vuonna ja niin näkyy olevan tilanne myös 2018 alkuvuoden osalta! Parempaan suuntaan olemme menossa!

Useita vuosia jatkunut heikko talouden kehitys kääntyi selväksi nousuksi 2017. Siikalatvan osalta viennin veto metallin osalta näkyi SSAB:n toiminnan piristymisenä ja se on poikinut jo paikallisiin alihankkijoihinkin uusia investointeja. Kunnan strategian yksi kärki on juuri metalliteollisuus, jossa paikallinen osaaminen on vahvaa.  Tämä on hyvä juttu Siikalatvalle!             

Maidontuottajia kurittivat edelleen Venäjä-pakotteet, mutta maidon hintataso on hiukan parantunut, ja viljelijät ovat selviytyjiä. Pankinjohtajien lausumien mukaan pahimmasta on selvitty ja tehokkaat tilat pärjäävät nykyisilläkin hinnoilla. Suunta on vain ylöspäin!

Työttömyysaste joulukuussa 2017 oli 12,4 % eli se säilyi ennallaan vuoden takaiseen verrattuna. Tämä siitä huolimatta, että Kylmäsen palon vuoksi iso joukko ihmisiä oli vuoden lopulla vailla työtä.  Kehitys ilman paloa olisi ollut hyvää! Tilapäisistä isoistakin takaiskuista kyllä toivutaan ! 

Siikalatvan yrityksissä ei tapahtunut muita merkittäviä työpaikkojen vähentymisiä. Päinvastoin loppuvuodesta oli uusia investointeja lähdössä liikkeelle ilahduttavan paljon sekä teollisuudessa että kaupan alalla. Rakennustyömaan äänet kuuluvat päivittäin työhuoneeseeni. Nämä ovat elävän elämän ääniä !

Kunnan uudistuneilla nettisivuilla on nyt tiedot kunnan alkuvuoden hankintojen aikatauluista. Ulkoistettavat  työt ovat talven ja kevään aikana kilpailutuksessa – nyt on aika kotikunnan yrittäjän tehdä tarjous ja kasvattaa toimintaansa !

Kunnan omassa toiminnassa tärkeää ovat myös opetustointa tehostavat järjestelyt sekä teknisten palvelujen kehittäminen. Rakenteita ja myös rakennuksia on pakko uudistaa toiminnan tehostamiseksi. Vilkkaana käyvä kouluverkkokeskustelu ja Jedun kanssa löytyneet yhteiset sävelet ovat toivottavasti osaltaan luomassa elinvoimaisempaa kuntaa. Laajempi palvelujen osto Jedulta ja yhteistyö hyvin onnistuessaan tuo uutta väkeä opiskelemaan Jedulle ja samalla työtä ja toimeentuloa Piippolaan. Myös valtakunnallista näkyvyyttä on saatu Jedu yhteistyön myötä Kalevan, Iltalehden ja Maikkarin juttujen myötä. Piippolan ammatillinen koulutus  viettää 120-vuotisjuhliaan 15.2.2015 .  Toivotan tässä samalla Piippolan Jedulle edelleen onnea ja menestystä ja pitkää ikää !

Kunnan talouden kohentuessa siirrymme asteittain hakemaan kunnalle lisää näkyvyyttä ja panostusta markkinointiin voidaan lisätä. Yksi askel tähän suuntaan nähdään lauantaina 24.2.2018 klo 9.00-14.00 kun järjestämme KOKO PERHEEN YRITYSMESSUT SIIKALATVAN LUKIOLLA !

Yhteistyöterveisin

Pauli Piilma

kunnanjohtaja

Pauli Piilma,
Kunnanjohtaja