Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Siikalatvan kunnan viranhaltijat sosiaalipalveluissa

Lehtola Tanja 044 5118 333 Sosiaaliohjaaja, ikäihmisten palvelut
  tanja.hannele.lehtola@siikalatva.fi  
Päätalo Salla 040 623 3162 Sosiaaliohjaaja, työikäiset ja vammaispalvelut,
  salla.paatalo@siikalatva.fi sekä toimeentulotuki
Kvick Timo 040 1828 566 Sosiaalityöntekijä /
  timo.kvick@siikalatva.fi lastenvalvoja
Tuunanen Jari 044 575 7512 Johtava lääkäri
  jari.tuunanen@siikalatva.fi  
Sundqvist Marja 044 5118 700 Johtava sosiaalityöntekijä
  marja.sundqvist@siikalatva.fi  

 

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anneteun lain (812/2000) mukainen MUISTUTUS

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut Siikalatvan kunnalle tuottaa 1.1.2017 alkaen Mehiläinen Oy.
http://siikalatva.omasote.fi

Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Hammashuolto

Vanhuspalvelut

Vammaispalvelut

Muut

Eläinlääkäripalvelut

Sosiaalipäivystys Siikalatva

Kiireellisessä tilanteessa vastaa sosiaalipalveluiden virka-aikainen päivystysnumero p. 040 773 1760.

Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112.