Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Sote

Siikalatvan kunnan perusturvajaoston alaisuudessa toimivan sosiaalipalveluiden tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Sosiaalihuoltoa toteutetaan pääasiassa kansalaisille tarjottavina sosiaalipalveluina ja niihin sisältyvänä taloudellisena tukena. Siikalatvan kunnan sosiaalitoimen viranhaltijat selvittävät asiakkaan tilanteen ja myöntävät palvelut.

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin, jonka tekee viranhaltija. Sosiaalityö yli 18-vuotiaille on työtä, jolla pyritään auttamaan sellaisissa tilanteissa, joihin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaalityön tarve. Lähtökohtana on kokonaistilanteen huomioiminen. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Mehiläinen terveyspalvelut Oy tuottaa viranhaltijan myöntämän palvelun Siikalatvan kunnalle ja asiakkaille

siikalatva.omasote.fi

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus ja yhteydenotto_2020 (1) Siikalatva

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anneteun lain (812/2000) mukainen MUISTUTUS

 

 

Sosiaalipäivystys Siikalatva

Kiireellisessä tilanteessa vastaa sosiaalipalveluiden virka-aikainen päivystysnumero p. 040 773 1760.

Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112.


Alla olevat yhteyshenkilöt ovat Siikalatvan kunnan viranhaltijoita sosiaalipalveluissa.

Paakkari Tanja

Sosiaaliohjaaja, ikäihmisten palvelut

Päätalo Salla

Sosiaaliohjaaja, työikäiset ja vammaispalvelut, sekä toimeentulotuki

Tuunanen Jari

Johtava lääkäri

Väänänen Tiia

johtava sosiaalityöntekijä

Sarala Outi-Mari

lastensuojelun sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja

Repo Helena

Työllisyydestä vastaava sosiaaliohjaaja

Työllisyyspalvelut

Junno Taina

Toimistosihteeri

Laskutus

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia