Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Siikalatvan uutiset

Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen lähestyi puoliväliriihen neuvottelijoita kirjeellä, jolla otettiin kantaa turvetuotannon yrittäjien tulevaisuuteen.
Koordinaatioryhmä kokoontui 14.4.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella perustasolla. Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle.
Sivistyslautakunta käsitteli nimikilpailun ehdotukset kokouksessaan 12.4.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt syksyllä 2020 toimenpideselvityksen valtatien 4 kehittämisestä Pulkkilan ja Haurukylän välillä. Selvityksessä määritetään pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 60 km pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelle.
Tehdään yhdessä hyvä sote! Koko Pohjois-Pohjanmaan kattava kuntalaiskysely sosiaali- ja terveyspalveluista on avattu.
Rakennuslupapäätökset
Vestia tiedottaa – Pääsiäisen ajan jätehuolto ja aukioloajat
Päätös maa-ainesluvasta, Lohirannantien Maanrakennus Oy, Kestilä, Siikalatva
Rakennuslupapäätökset
Ilmoitus kuulutuksesta
Päätös maa-ainesluvasta, Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy, Kestilä, Siikalatva
Päätös maa-ainesluvasta, 791-401-30-41, Kestilä, Siikalatva
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Kunta pyytää asukkailta ehdotuksia uuden koulun nimeksi. Osallistu ja ehdota nimeä!
Kuntavaalien 2021 ehdokasasettelu
TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAN VIREILLETULOKUULUTUS
Rantsilan Tuohimaan asemakaavan muutos voimaan