Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Osallistu ja vaikuta

Siikalatvalaisilla on monta mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.

Palautetta voi antaa sähköisen palautejärjestelmän välityksellä tai ottaa suoraan yhteyttä päättäjiin tai viranhaltijoihin.

Kuntalaisaloite

Sinulla on myös oikeus tehdä kunnalle kuntalaisaloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään virallisessa päätöksenteossa.


Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsaus kuntalaisille. Kaavoituskatsauksen avulla kuntalaiset saavat tietoa kunnan ajantasaisista kaavahankkeista ja voivat vaikuttaa kunnan maankäytön suunnitteluun.


Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto

Edistävät erityisryhmien ja kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuutta.


Vaalit

Vaaleissa sinulla on äänestysoikeuden lisäksi oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja sinut voidaan valita kunnan luottamustehtäviin.
Tietoja vaaleista ja vaalilainsäädännöstä löydät oikeusministeriön Vaalit-sivustolta, osoitteesta
www.vaalit.fi


Valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat

Luottamuselinten kokoonpanot ja yhteystiedot löytyvät kunta ja hallinto-sivuilta ja esityslistat ja pöytäkirjat sivulta löydät luottamuselinten kokousajat, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Skip to content