Presidentinvaali 2018/ Ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikat ja aukioloajat

SIIKALATVAN KUNTA

PRESIDENTINVAALI 2018
                                                    

Äänioikeusrekisteri
Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään 12.1.2018 klo 16.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.-6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018.

Kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat:

Äänestyspaikka                Käyntiosoite
Kestilä, kirjasto                Kestilänraitti 1 A, 92700 Kestilä
Piippola, kirjasto              Keskustie 11, 92620 Piippola
Pulkkila, kunnantalo      Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Rantsila, kirjasto              Kunnantie 1, 92500 Rantsila

Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna:

Ke 17.1.2018     klo 10.00-17.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna)
Pe 19.1.2018     klo 10.00-17.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna)
La 20.1.2018     klo 10.00-13.00  (Kestilän, Piippolan ja Rantsilan ennakkoäänestyspaikat avoinna)
Su 21.1.2018     klo 10.00-14.00  (vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka avoinna)
Ma 22.1.2018    klo 10.00-17.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna)
Ti 23.1.2018      klo 10.00-18.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna) 

Mahdollisen toisen vaalin osalta:

Ke 31.1.2018     klo 10.00-17.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna)
Pe 2.2.2018       klo 10.00-17.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna)
La 3.2.2018       klo 10.00-13.00  (Kestilän, Piippolan ja Rantsilan ennakkoäänestyspaikat avoinna)
Su 4.2.2018       klo 10.00-14.00  (vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka avoinna)
Ma 5.2.2018      klo 10.00-17.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna)
Ti 6.2.2018        klo 10.00-18.00  (kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna) 

Laitosäänestys- ja kotiäänestys
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto ja Siikalatvan vuodeosasto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat edellä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.
 

Siikalatvan kunnassa 12.12.2017
 

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä                                  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja                                      sihteeri