Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia

30.10.2017

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon

Lisäksi Lapin ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Lisätietoja hakemisesta, myöntämisen edellytyksistä sekä lisätietojen antajista on julkaistussa tiedotteessa.

Tarkempia tietoja eri avustuksista on lisäksi ELY-keskusten valtakunnallisilla verkkosivuilla:Linkki