Lukiosta ja kouluverkosta

27.02.2018

Siikalatvan kunnan päättäjät ovat käsitelleet lukuisissa kokouksissaan ja iltakouluissaan lukion ja kouluverkon tilannetta.   Valtuusto on 13.2. iltakoulussaan ja 26.2.2018 kokouksessaan ylimpänä päättävänä elimenä käynyt hyvää  keskustelua asiassa.  Lukioasia on selvä ja vain teknisistä viivästyksistä johtuen valtuusto siunaa julkisuudessa olleet lukiosuunnitelmat osaltaan  kokouksessaan 12.3.  Viivästys johtuu lopullisen vuokrasopimuksen viivästymisestä niin, että se ei ehtinyt laillisessa ajassa valtuuston kokouskutsuun. Toinen teknis-juridinen  ongelma oli  allekirjoittaneen jääviys esittelijänä asiassa, jossa vastapuolena vuokrasopimuksen osapuolena on Jedu, jonka hallituksen  varajäsen satun olemaan. Jatkokouksessa vuokrasopimus ehditään saamaan kutsuun ja esittelijäksi varamies. Homma hoituu laillisesti ja oikein !  Yhteishaussa voi huoletta hakea Siikalatvan lukioon Piippolan Jedun uusiin upeisiin tiloihin. 

Kouluverkon vaihtoehtoja on käyty läpi ja on todettu käyttökelpoisia vaihtoehtoja olevan useampia.  Linjauksena  ja valtuuston evästyksenä kouluverkkotyöryhmän jatkotyölle on se, että kuntastrategian mukaisesti kaikilla kirkonkylillä säilyvät alaluokat.  Tältä osin vaara ohi ! 

Nyt voidaan kouluverkkotyöryhmässä priorisoida ja aikatauluttaa toimet, joista kiireisin lukioratkaisun jälkeen on Pulkkilan koulutilanteen ratkaisu. Tähän liittyy läheisesti kirjaston ja liikuntatilan varmistaminen Pulkkilassa jollakin tavalla .  Päätöksille on asetettu takarajaksi syksy 2018 , mutta parempi tavoite olisi jo ennen lomia. Suunnittelu ja kilpailutus ottaa aikansa. Samoin uuden rakentaminen. Vaikka heti päätettäisiin, kestää pari vuotta ennen uudisrakennuksen valmistumista.  Asian viivästyminen johtaa pahimmillaan väistötilojen hankkimiseen ja lisäkustannuksiin.  Toisaalta liika kiirekään ei ole hyväksi - päätösten tulisi olla harkittuja ja loppuun asti mietittyjä. Talous asettaa myös omat rajoitteensa. On mentävä askel kerrallaan !

Tästä tulee vielä hyvä ! 

Terveisin

 

Pauli Piilma

kunnanjohtaja

Pauli Piilma,
Kunnanjohtaja