Siikalatvan kunnan rakennusjärjestysluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville

KUULUTUS          

Ilmoitamme Siikalatvan kunnan rakennusjärjestysluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 15 ja 62 § mukaisesti.

Siikalatvan kunnan rakennusjärjestys tullaan uudistamaan kevään 2018 aikana. Uusitusta rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi, ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Toimenpideluvan, ilmoitusmenettelyn ja rakennusluvan käytäntöjä on tarkoitus selkeyttää.

Rakennusjärjestyksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) 26.3.-27.4.2018 sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kuulutukset  

Osallisella on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestyksen luonnoksesta kirjallisena nähtävilläoloaikana Siikalatvan kunta, rakennustarkastaja, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostitse terhi.tuomela@siikalatva.fi

Lisätiedot: vs.rakennustarkastaja Terhi Tuomela puh. 044 5118 614.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liitteenä:

Rakennusjärjestysluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)/Rakennusjärjestys