Siikalatvan kunnan rakennusjärjestyksen uusimistyön käynnistäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä

Kuulutus

Ilmoitamme Siikalatvan kunnan rakennusjärjestyksen uusimistyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointi suunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 15 ja 62 § mukaisesti.

Siikalatvan kunnan rakennusjärjestys tullaan uudistamaan kevään 2018 aikana. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointi suunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 7.2.2018 alkaen Siikalatvan kunnan kunnantoimistolla osoitteessa Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, sekä kunnan internetsivuilla http://siikalatva.fi/kuulutukset.

Rakennusjärjestyksen laatimisessa osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida rakennusjärjestyksen vaikutusta sekä lausua mielipiteensä asiasta. Osalliset voivat esittää kirjallisesti mielipiteitään OAS:ta ennen rakennusjärjestysluonnoksen ja -ehdotuksen nähtäville asettamista.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet tulee  toimittaa os. Siikalatvan kunta, rakennustarkastaja, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostitse osoitteeseen terhi.tuomela@siikalatva.fi

Lisätiedot: vs. rakennustarkastaja Terhi Tuomela  puh. 044 5118 614

Liitteenä  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pdf