PSAVI Kuulutus päätöksen antamisesta, Turveruukki Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutus päätöksen antamisesta

Antopäivä: 30.7.2018

Hakija: Turveruukki Oy

Asia: Savalonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja

osittaine jälkihoitotoimen vahvistaminen, Siikajoki ja Siikalatva

Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu .

Nähtävillä 30.7. - 29.8.2018