Kuulutus, tutkimuslupa hämähäkkityöryhmälle metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.