Kestilän Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava voimaan

 

  SIIKALATVAN KUNTA

   KUULUTUS

Kestilän Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava voimaan

Siikalatvan kunnan Kestilän Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 18.12.2017 (§ 112).  MRL 200 §:n mukaisesti kaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Siikalatvalla 15.2.2018

Kunnanhallitus