Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Siikalatvan vaakuna   SIIKALATVAN KUNTA

   KUULUTUS          

Ilmoitamme Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 km2.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava,  jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän taajamaan ja taajaman lievealueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueiden osille, joita ei suunnitella  asemakaavoitettaviksi, voidaan kuitenkin laatia MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikka- kohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja Kestilän kirjastolla (Kestilänraitti 1a, 92700 Kestilä) 19.2.-21.3.2018 sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet .

Osallisella on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisena nähtävilläoloaikana Siikalatvan kunta, kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas, sähköposti aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh. 044 5118 601, sähköposti: aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.
Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Kristiina Strömmer puh. 040 709 0985, sähköposti: kristiina.strommer@sweco.fi ja Johanna Lehto puh. 040 513 3065, sähköposti: johanna.lehto@sweco.fi , osoite: Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus