Kaavoituskatsaus nähtävillä

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.2.2019 § 47
Siikalatvan kunnan kaavoituskatsauksen 2018.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi Julkiset kuulutukset -palstalla sekä Palvelut>Asuminen ja rakentaminen>Kaavoitus -palstalla. Katsaus on nähtävillä paperiversiona myös Pulkkilan toimistolla sekä kirjastoilla.

Lisätietoja kaavoituskatsauksesta antaa tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601.

Siikalatvan kunnanhallitus