Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Virikevieraat ja kylätalkkarit 

Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan Virikevieraat ja kylätalkkarit -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen toiminta-aika on 15.4.2019-31.12.2021 ja toiminta-alue on Haapaveden kaupunki sekä Siikalatvan kunta. Hankkeen tavoitteena on työllistää sen kohderyhmään kuuluvia työttömiä, kehittää molempien kuntien työpajatoimintaa lisäämällä seinättömiä toimintamalleja ja samalla tarjota apua sen välilliselle kohderyhmälle, ikääntyville kuntalaisille, kotona asumiseen.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat

  • alle 29-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat
  • yli 54-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat
  • pitkäaikaistyöttömät
  • heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt

 

Hankkeen välillisistä kohderyhmää ovat

  • ikääntyneet kotona asuvat henkilöt
  • keskeiset yhteistyötahot kuten TE-toimisto, alueen yhdistykset ja koulutuskeskus Jedu
  • sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö

Käytännön toimenpiteet

Hankkeessa työpajan toimintaa laajennetaan ikääntyneiden kotona suoritettaviin työtehtäviin kuten puiden pilkkomiseen ja muihin pieniin kotitehtäviin sekä virikeohjaukseen monella eri tapaa. Hankkeen toiminnalla tavoitellaan työttömien sekä ikääntyneiden molemminpuolisen yksinäisyyden vähentymistä ja osallisuuden lisääntymistä. Tavoitteena on myös innostaa asiakkaita hakeutumaan alan koulutukseen tai mahdollisesti perustaa oma yritys.

Hankkeessa pyritään löytämään asiakkaan oma polku työelämään ja/tai tarvittaviin palveluihin. Tavoitteena on työllistää asiakkaita palkkatuella ja työkokeilulla niin kaupungille kuin alueen yhdistyksiin, tarvittaessa selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä tarkemmin ja tarjota erilaisia koulutuksia.

Skip to content