Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Siikalatvan työllisyyspalvelut

Siikalatvan kunnan työllisyyspalveluiden tehtävä on edistää kuntalaisten työllistymistä.

Siikalatvan työllisyyspalveluiden tavoitteena on työttömien aseman parantaminen työmarkkinoilla, työllistymistä edistävien palveluiden tarjoaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen.

Työllisyyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan, kunnan eri hallintokuntien, TE-toimiston, Kelan, sosiaali- ja terveyspalveluiden, yritysten ja yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa asiakkaan työllistymispolun edistämiseksi.

Kunnan työllisyyspalvelut on niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin käytettävissä. Siikalatvan kunta tarjoaa työttömille maksutonta ohjaus- ja neuvontapalvelua työhakuun ja kouluttautumiseen liittyen.  Työllistämisvastaava on yritysten ja yhdistysten käytettävissä työvoimatarpeiden ja työllistämismahdollisuuksien kartoittamisessa sekä opastaa työllistämisen tukimuodoissa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Repo Helena

Työllistämisvastaava

Työllisyyspalvelut

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia