Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

​Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen jäseniä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria kunnanhallituksen esittelijää lautakunnan esittelijää Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä ja varaesittelijöitä.

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia