Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Työturvallisuus

Työturvallisuusvastuut

Siikalatvan lomituspalveluyksikön velvollisuus työnantajana on toteuttaa lainsäädännön mukainen työsuojelu kuten työhön perehdyttäminen ja henkilökohtaisesta suojautumisesta huolehtiminen sekä koneiden, laitteiden ja työolojen turvallisuuden valvonta.

 

Maatalouslomittajalla on velvollisuus:

  • noudattaa työsuojelulainsäädäntöä
  • noudattaa työnantajan antamia ohjeita
  • ilmoittaa työnantajalle työturvallisuudessa havaitsemistaan puutteista maatilalla mm. koneiden ja laitteiden osalta`
  • velvollisuus käyttää työnantajan tarjoamia suojaimia.
Maatalousyrittäjällä on velvollisuus:
  • huolehtia tilan koneiden ja laitteiden käyttö- turvallisuudesta
  • noudattaa työturvallisuuslain määräyksiä koneiden ja laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden luovuttajana
  • yrittäjä vastaa tilalla töiden opastuksesta ja ohjauksesta sekä tilan omasta varajärjestelmästä.

 

Työskentelyolosuhteet

Työolojen seuranta kuuluu kaikille työntekijöille, mutta erityisesti linjavastuussa ovat esimiehet.

Lomituspalveluohjaajat tarkkailevat tilakäynnein ja keskusteluissa maatalouslomittajien kanssa maatilojen työskentelyolosuhteita. Mahdolliset puutteet merkitään tilakartoituslomakkeisiin ja annetaan tiedoksi maatalousyrittäjille jatkotoimenpiteitä varten.

Tilakartoituslomakkeeseen merkitään tilakäynnillä tulevan lomituksen järjestämiseen vaikuttavat asiat esim. matalat ovet, putkistot, jyrkät raput ym. myös huomautuksia esim. yleisestä siisteydestä. Mikäli tilakäynnillä on ilmennyt korjaustarpeita tilan työskentelyolosuhteissa, merkitään lomakkeeseen korjausvelvoitteen takaraja, jonka jälkeen suoritetaan uusintakäynti.

Jos korjausta ei tapahdu, tilalta evätään mahdollisuus lomituspalveluihin kokonaan tai osittain, kunnes tilalla on tarvittavat korjaukset tehty ja siellä on turvallista työskennellä.

Skip to content