Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Maatalouslomittajan ammatti

Tänä päivänä lomittajan on hallittava työssään monenlaisia taitoja. He ovat parhaimmillaan ”tuhattaitureita”.

Maatalouslomittajan työhön kuuluvat tilalla päivittäiset, tuotannon jatkumiselle välttämättömät työt mm. eläinten hoito ja ruokinta, lypsy- ja puhtaanapitotyöt.

Lomittaja käyttää tiloilla monenlaisia koneita ja laitteita. Lypsylaitteet, lannanpoistokoneet, traktorit ja pienkuormaimet ovat hänelle arkipäivää.

Työpäivä jakaantuu aamu ja iltapäivätöihin, keskipäivällä on usein omaa aikaa. Oma auto on välttämätön työmatkojen kulkemiseen.

Toisinaan lomittaja työskentelee tilan toisen yrittäjän kanssa, mutta usein yksin tai toisen lomittajan kanssa. Yksintyöskentelyssä on varauduttava tekemään itsenäisiä päätöksiä ja kantamaan vastuu tilan eläimistä ja koneista.

Maatalouslomittajan työssä korostuvat eläintenkäsittelytaidot, elintarvikehygienian, kotieläinten ruokinnan ja terveydenhoidon tuntemus. Hyvät ihmissuhdetaidot ovat eduksi.

Karjatalous- ja lomittajakoulutusta järjestävät luonnonvara-alan oppilaitokset.

Skip to content