Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Lomituspalveluetuudet

Vuosiloma

Vuosilomaoikeus on 26 päivää kalenterivuodessa, johon saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai arkipyhää. Lomaoikeus on henkilökohtainen ja sitä haetaan lomituspalveluiden paikallisyksiköstä kirjallisesti. Kirjallisen vuosilomahakemuksen voi tehdä myös sähköisesti Lomitusnetti (ulkoinen linkki)– palvelun kautta.

Sijaisapu

Sijaisapulomitusta myönnetään siihen oikeuttavan syyn ja todellisen tarpeen mukaan. Sijaisapuhakemus tehdään kirjallisesti ja syystä tulee toimittaa liite hakemukseen. Kirjallisen sijaisapuhakemuksen voi tehdä myös sähköisesti Lomitusnetti (ulkoinen linkki)– palvelun kautta.

Sijaisapusyitä ovat mm. sairaus tai tapaturma, äitiysloma, isyysloma, alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaa, alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairaus, kuntoutus, työkykyä ylläpitävä toiminta,  varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitus, sekä lähiomaisen hautajaiset.

Sijaisavun maksu

Sijaisavusta peritään Myel-työtuloon perustuva maksu lomitustunnilta. Sijaisapusyystä riippuen maksu voi olla alennettu tai korotettu.

Tuettu maksullinen lomittaja-apu

Tuettu maksullinen lomittaja-apu on tarkoitettu vuosilomaan oikeutetuille karjatilayrittäjälle ja sitä voi saada enintään 120h/yrittäjä/kalenterivuosi kotieläinten hoitotöihin, jotka kuuluvat maatalousyrittäjän omiin tehtäviin. Paikallisyksikkö voi järjestää maksullista lomittaja-apua mikäli se on mahdollista vaarantamatta sijaisavun ja vuosiloman toteutumista. Lomituspalvelulain mukainen 120 tunnin lomittaja-avun hinta on 14,48 €/tunti (v. 2020).

Täysin maksullinen

Täysin maksullista lomittaja-apua voivat saada lomituspalvelulain tarkoittamat maatalousyrittäjät, mikäli paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana. Täysin maksullisen lomittaja-avun hinta on 36,86 €/tunti (v. 2020).

Skip to content