Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kun­nan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitii­kasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muu­ta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Puh.joht.Seija Junno040 5578 801KESK
Varapj.Aaro Vikki040 5463 638KESK
Airi Juntunen045 1342 202KESK
Eila Pihkakoski050 3440 533KESK
Matti Hilli044 3030 665KESK
Jaakko Myllykoski044 0333 791KESK
Jani Takkinen050 5430 392SDP

etunimi.sukunimi(at)siikalatva.fi

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia