Yleiskaavat

Yleiskaavat

SIIKALATVAN KUNNAN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA

Siikalatvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.4.2012 Siikalatvan kunnalle maankäyttöstrategian. Maankäyttöstrategialla ohjataan kunnan tulevaa kaavoitusta ja maankäyttöä. Maankäyttöstrategia kunnioittaa kuntastrategiassa 2013 sovittuja linjauksia ja tavoitteita; Peruspalveluiden turvaaminen, talouden tasapainoon saaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

Strategian painopisteiksi on valittu kolme teemaa: Asuminen ja loma-asuminen, virkistys ja vapaa-aika sekä elinkeinot ja yrittäjyys. Maankäyttöstrategian pohjaksi valittiin elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä painottama malli: " Eteenpäin on elävän mieli".

Lue maankäyttöstrategia seuraavasta linkistä MAANKÄYTTÖSTRATEGIA

Maankäyttöstrategian liitekartat: ASUMINEN, LOMA-ASUMINEN JA PALVELUT , ELINKEINOT JA ENERGIATALOUS , VIRKISTYS JA MATKAILUOK

Muut kaavat ja maankäyttösuunnitelmat kuin kirkonkylien asemakaavat:

RANTSILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

PIIPPOLAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

LESKELÄN OSAYLEISKAAVA

PORKANRANNAN OSAYLEISKAAVA

PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA  

KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA