Yksityistiet

Yksityistiet

Avustettavat yksityistiet

Yksityistieavustushakemus (doc)

Yksityistieavustushakemus (pdf)

Yksityistieavustuksen ehdot  

Ote yksityistielaista (voimaan 1.1.2019)

Kunnossapidettävät yksityistiet

Siikalatvan kunnanvaltuusto on yksityisteiden avustusjärjestelmän käyttöönotosta päättäessään määritellyt kunnan hoitamien teiden kriteerit, joita tekninen lautakunta on osaltaan tarkentanut ja soveltanut yksityisteitä avustusluokkiin määritellessään.

Voimassaolevat kriteerit avustusluokan 1, eli kunnan hoitamien teiden osalta ovat seuraavat:
Tiellä on muille kuin tieosakkaille erityistä yleistä liikenteellistä merkitystä tai läpikulkuliikennettä, tie sijaitsee kaava-alueen sisällä tai lähtee kaava-alueelta, tien varrella on kunnan markkinoimia rakennuspaikkoja tai muita niihin rinnastettavia erityisiä kohteita tai vastaavia kunnan intressejä, tien kunnossapitovastuun jättämistä tieosakkeiden vastuulle edellä mainituista tai muusta erityisestä syystä ei pidetä kohtuullisena.

Siikalatvan kunnan hoitovastuulla olevat kaavatiet ja yksityistiet löytyvät täältä KAAVATIET JA YKSITYISTIET

 

Kunnan osoitekartta

 

Yhteystiedot:

Yksityisteiden kunnossapitoon sekä yksityistieavustuksiin liittyvät asiat,
kunnallistekniikan insinööri Pertti Räsänen
p. 044 5118 431

Yksityistielain mukaiset asiat, 
maaseutujohtaja Mikko Äijälä
p. 044 5118 335

 

Laki yksityisistä teistä