Vesi ja viemäri

Vesilaitos Siikalatvalla

Siikalatvan Vesihuolto Oy

Siikalatvan Vesihuolto Oy:n toiminta-alue (pdf)
LIITTEET
Liite 1 Toiminta-aluekartta, koko alue
Liite 2 Toiminta-aluekartta, Rantsila
Liite 3 Toiminta-aluekartta, Pulkkila
Liite 4 Toiminta-aluekartta, Kestilä

Jätevesien tasaus, siirto ja puhdistaminen Siikalatvalla

Kaava-alueilla viemäriverkostot hoitaa Siikalatvan Vesihuolto Oy.

Kunnan kaava-alueiden ja siirtoviemärin varrelta (yht. 125 km) liittyneiden kiinteistöjen jätevesien puhdistuksen hoitaa Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy.
Puhdistamo sijaitsee Rantsilassa.

Siirtoviemärin läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen on mahdollista liittyä yleiseen viemäriin.

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n toimialue

Hakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi

Hakemuslomake ( koneella täytettävä Word)

Hakemuslomake (PDF)