Suunnitelmat ja toimintamallit

Suunnitelmat

Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2017 liitteet

Siikalatvan esiopetussuunnitelma

Siikalatvan kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Ohjeita vanhemmille lapsen sairastuessa

Lapsi- ja perhepaleluiden palveluohjauksen toimitaohjeet

 

Toimintamallit

Lapset puheeksi -keskustelu varhaiskasvatuksessa

Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan 3- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmille sekä tarvittaessa lapsen iästä riippumatta kaikille.

Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on tukea lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne‐elämän häiriöitä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Keskustelussa pyritään rakentamaan lasta tukevaa arkipäivää lapselle sekä kotona että varhaiskasvatuksessa. Keskustelu tapahtuu 1-2 tapaamisen puitteissa ja tarvittaessa järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito.

Lapset puheeksi-video

Lapset puheeksi -keskustelun teoria, Lapsen ja nuoren kehitystä tukeva toiminnallinen työmuoto varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -lokikirja