Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupahakemus tulee hakea riittävän ajoissa, rakennusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa vähintään 14 vuorokautta.

Lupahakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Lupahakemuskaavake
2. Hallintaoikeus
3. Kartta rakennuspaikasta
4. Pääpiirustukset
5. Rakennushankeilmoitus RH1
6. Vastaavan ja/tai erityisalojen työnjohtajan hyväksyminen
7. Kiinteistön liittyminen vesi- ja viemärilaitokseen
8. Talous- ja jätevesien käsittely ja johtaminen
9. Naapurien kuuleminen
10. Naapurien suostumus
11. Energiatodistus
12. Paloviranomainen

Rakennuslupa-asiakirjat - sivun oikeassa reunassa

Hakuohjeet rakennuslupahakemusta varten

Hakuohjeet poikkeamisluvan hakemiseksi

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ja maksuperusteet

Yhteystiedot:

Rakennuslupa-asioissa ensisijaisesti vt.rakennustarkastaja Terhi Tuomela
p. 044-5118 614

Rakennustarkastaja Keijo Vähä
p. 044-5118 615

Siikalatvan kunnantalo
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
sähköposti:  rakennusvalvonta@siikalatva.fi

Lomakkeet:

Hakemus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle (pdf)

Hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle ja poikkeamiselle (pdf)

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (pdf)

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä (pdf)

Hakemus ilmoitus ja päätös (vastaava työnjohtaja) (pdf)

Poikkeamislupahakemus (pdf)

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon (pdf)

Linkkejä rakentamiseen

Ohjeita rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi