Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat


Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupahakemus tulee hakea riittävän ajoissa, rakennusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa vähintään 14 vuorokautta.

Lupahakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Lupahakemuskaavake
2. Hallintaoikeus
3. Kartta rakennuspaikasta
4. Pääpiirustukset
5. Rakennushankeilmoitus RH1
6. Vastaavan ja/tai erityisalojen työnjohtajan hyväksyminen
7. Kiinteistön liittyminen vesi- ja viemärilaitokseen
8. Talous- ja jätevesien käsittely ja johtaminen
9. Naapurien kuuleminen
10. Naapurien suostumus
11. Energiatodistus
12. Paloviranomainen

Rakennuslupa-asiakirjat - sivun oikeassa reunassa

Hakuohjeet rakennuslupahakemusta varten

Hakuohjeet poikkeamisluvan hakemiseksi

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ja maksuperusteet