Palotarkastus ja nuohous

Palotarkastus

Siikalatvan kunta kuuluu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen piiriin.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella suoritetaan asuinkiinteistöjen omavalvonta vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti.
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kunnat on jaettu kymmeneen omavalvonta-alueeseen, joista kukin vuorollaan on omavalvonnan kohteena.
Pelastusviranomainen suorittaa harkintansa mukaan riskiarvioon perustuen palotarkastuksen niihin kohteisiin, joista omavalvontalomaketta ei ole toimitettu.
Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan palotarkastus voidaan suorittaa myös omavalvontalomakkeen palauttaneisiin kohteisiin pistokoeluontoisesti.
 
Lisätietoa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sivulta

Nuohous

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa.

Kuntien muodostama pelastustoimen alue päättää nuohoustoimen järjestämisestä alueella. Pelastustoimen alue voi huolehtia nuohouksesta itse tai tilata työn yritykseltä. Pelastustoimen alue voi myös päättää, että rakennusten omistajien tai haltijoiden tulee itse sopia nuohouksesta alan toimijoiden kanssa.

Jos nuohooja havaitsee vikoja tai puutteita tulisijoissa, savuhormeissa, tikkaissa tai turvavarusteissa, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti sekä asiakkaalle että pelastuslaitokselle.

Lisää tietoa nuohouksesta kunnan alueella Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sivulta.

Nuohoojien yhteystiedot