Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Siikalatvalaisilla on monta mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.

Palaute
Palautetta voi antaa sähköisen palautejärjestelmän välityksellä tai ottaa suoraan yhteyttä päättäjiin tai viranhaltijoihin.

Kuntalaisaloite
Sinulla on myös oikeus tehdä kunnalle kuntalaisaloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään virallisessa päätöksenteossa.

Kaavoituskatsaus
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsaus kuntalaisille. Kaavoituskatsauksen avulla kuntalaiset saavat tietoa kunnan ajantasaisista kaavahankkeista ja voivat vaikuttaa kunnan maankäytön suunnitteluun.

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto 
Edistävät erityisryhmien ja kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuutta.

Vaalit
Vaaleissa sinulla on äänestysoikeuden lisäksi oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja sinut voidaan valita kunnan luottamustehtäviin.
Tietoja vaaleista ja vaalilainsäädännöstä löydät oikeusministeriön Vaalit-sivustolta, osoitteesta
www.vaalit.fi

Valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat
Luottamuselinten kokoonpanot ja yhteystiedot löytyvät kunta ja hallinto-sivuilta ja esityslistat ja pöytäkirjat sivulta löydät luottamuselinten kokousajat, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.