Lomituspalvelut

Vuosilomahakemus vuodelle 2021

Hae maatalousyrittäjän vuosilomaa vuodelle 2021 osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut . Hakuaika päättyy 12.10.2020.

Lomituspalvelut

Siikalatvan kunta on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupunkiin liittyneen entisen Vuolijoen kunnan alueella toimiville maatalousyrittäjille.

Lomitustoimen hallinnon tehtävät hoitaa ja lomituspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä toimii lomituspalvelujohtaja, käytännön lomitustoiminnan suunnitelun hoitavat lomituspalveluohjaajat.

Lomituspalvelut pyrkii turvaamaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisten lomituspalveluiden mahdollisimman hyvän ja joustavan toteutuksen.

Kenelle lomituspalveluja
Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät. Lomituspalveluja voi saada maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan kotieläintuotannon töihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja.

Lomituspalveluetuudet
Lomituspalveluina maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada vuosilomaa ja sijaisapua maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus saada maksullista lomituspalvelua. Vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille kotieläintalouden harjoittajille. Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan töistä. Vuosiloma on maksutonta, sijaisavusta peritään maksu. Vuosilomaanoikeutetut yrittäjät voivat saada enintään 120 h tuettua maksullista lomitusta vuodessa, mikäli niiden järjestäminen ei vaaranna paikallisyksikön paveluja käyttävien maatalousyrittäjien vuosilomien ja sijaisapulomitusten järjestämistä. Lisäksi on mahdollista käyttää täysin maksullista lomitusta mikäli paikallisyksiköllä on lomittajatyövoimaa vapaana.

Maatalouslomituksen järjestäminen
Paikallisyksikön kautta maatalousyrittäjä voi saada maatalouslomittajan tekemään lomituspalveluihin kuuluvat työt tilalla. Maatalousyrittäjä voi tilakohtaisesti valita, käyttääkö hän kunnallista lomituspalvelua vai järjestääkö lomitukset itse. Itsejärjestetystä lomituksesta kunta maksaa ennakkoperintärekisteriin merkitylle lomituspalvelujen tuottajalle korvauksen. Vuonna 2020 maksettava korvaus on 27,91 €/h.

Lue lisää lomituspalveluista

 

Siikalatvan paikallisyksikön yhteystiedot

Osoite:

Siikalatvan kunta, Lomituspalvelut, Hallintotie 5, 92700 Kestilä

Sähköposti lomitus@siikalatva.fi

Suojattu sähköposti

(Huom! Suojattua sähköpostia voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä valitsemalla vaihtoehto "Lähetä viesti ilman rekisteröitymistä / kirjautumista")

henkilökohtaiset sähköpostit:

etunimi.sukunimi@siikalatva.fi

 

Puhelinnumerot:

Koistinen Merja, Lomituspalvelujohtaja 044 5118 236

Haataja Satu,     Lomituspalveluohjaaja 044 5118 237

Mällinen Marjo, Lomituspalveluohjaaja 044 5118 241

Suojattu sähköposti

(Huom! Suojattua sähköpostia voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä valitsemalla vaihtoehto "Lähetä viesti ilman rekisteröitymistä / kirjautumista")

Sähköinen asiointi - Lomitusnetti

 

Lomakkeet

 

Tilastoja

 

Lomituspalvelulaki

Lomituspalveluasetus

Lomitusopas/Mela