Rantsilan Tuohimaan asemakaavan muutos ja vähäinen laajennus

RANTSILAN TUOHIMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VÄHÄINEN LAAJENNUS

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 30.3.2020 § 60 Rantsilan Tuohimaan asemakaavan muutoksesta ja vähäisestä laajennuksesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 42 §) mukaisesti.

Ilmoitamme kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-man (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 62 § mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa Eurontie.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoituksen ajan ja kunnan internet-sivuilla http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet  ja myöhemmin myös Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila), kun se on jälleen avoinna.

Lisätietoja antaa:

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Kunnanhallitus