Rantsilan Tuohimaan asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville asettaminen

Rantsilan Tuohimaan asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville asettaminen

Kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu 25.3.2004 hyväksyttyyn Tuohimaan asemakaava-alueeseen. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa Eurontie.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) 9.-22.7.2020 sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet .

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla hannu.komu@siikalatva.fi.

Lisätietoja antaa:

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi