Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan päivitys ja laajennus

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS JA LAAJENNUS
 

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.1.2020 § 14 Piippolan kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päivityksestä ja laajentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 42 §) mukaisesti.

Ilmoitamme Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta
MRL 62 § mukaisesti.

Kaavoitettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, kantatien 88 ympäristöä ja Lamujoen lähiympäristöä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3000 ha, josta vuoden 2003 yleiskaava kattaa noin 710 ha. Yleiskaava laajenee pohjoiseen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle ja itään jokirantaan ja Kortteisen pohjoisrannalle.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän asemakaava-alueelle ja sen laajennusalueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Rantavyöhykkeelle se laaditaan MRL 72 §:n mukaisena rakennuspaikkakohtaisena rakentamista ohjaavana yleiskaavana.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoituksen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internet-sivuilla  http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet  Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.
Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Kristiina Strömmer puh. 040 7090 985, sähköposti: kristiina.strommer@sweco.fi, osoite: Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus