Julkinen kuuleminen 13.2.2020 tuulivoimapuiston rakennuslupahakemuksista/Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy

JULKINEN KUULEMINEN 13.2.2020

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukainen naapurin kuuleminen Kestilän Kokkonevan Tuulivoivoima Oy:n 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakennuslupahakemuksista Siikalatvan Kestilän Kokkonevan alueelle. Kaksi lupahakemuksista koskee uuden tuulivoimalan rakentamista ja seitsemän voimassa olevien lupien muuttamista (voimaloiden tehon nostaminen)

Uudet tuulivoimalat sijoittuvat kiinteistöille nro 791-402-18-12 (WTG 5) ja 791-401-14-37 (WTG 6), voimalat, joiden rakennuslupaa muutetaan, sijoittuvat kiinteistöille nro 791-401-2-36 (WTG 1), 791-401-25-16 (WTG 2), 791-402-18-12 (WTG 3), 791-401-6-128 (WTG 4) ja 791-402-1-90 (WTG 7,8 ja 9), Kiviharjuntien ja Sorvonkankaantien molemmin puolin. Alue sijaitsee Kestilän taajamasta n. 12 km kaakkoon päin.

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä Siikalatvan rakennusvalvonnassa alla mainitussa osoitteessa. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Terhi Tuomela p. 044 5118 614

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 21.2.2020 klo 14.00 mennessä

osoitteeseen: Siikalatvan kunta, rakennusvalvonta
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
tai sähköpostilla: rakennusvalvonta@siikalatva.fi