Blogi

Siikalatvalla on rohkeutta siirtyä vetovoimasta valovoimaan

21.02.2020

Paljon puhutaan vetovoimasta ja pitovoimasta, mutta harvemmin vielä valovoimasta. Valovoimainen kunta uskaltaa erottautua muista ja tehdä jotakin spesiaalia. Siikalatvan kunnassa on valmius kokeilla ja ajatella asioita aivan uudella tavalla ja ottaa välillä hallittuja riskejä. Tulevaisuusajattelu on välttämätöntä kunnassa, jotta pystytään pärjäämään alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Siinä tarvitaan vahvaa ja vuorovaikutteista yhteistyötä kaikkien tahojen kesken, ilman liian voimakasta omaa intressiä.Meidän pitää tarkastella tulevaisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia kokonaisuutena sekä pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet nykyistä paremmin.

Uudistuva, yhtenäinen ja tulevaisuuteen katseensa suuntaava kunta pärjää jatkossakin yhteistyöllä ja verkostoitumalla. Ennusteisiin tai trendeihin ei kannatta alistua, vaan käännetään heikkoudet vahvuuksiksi ja hyödynnetään olemassa olevia vahvuuksia tehokkaammin. Pitää olla rohkeutta tehdä yhteistyötä myös yli kuntarajojen toisilta oppien ja yhteisiä synergioita hakien. Meistä itsestämme on kiinni, millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa itsellemme ja tuleville sukupolville.

Siikalatvalla on neljä kirkonkylää, joilla kaikilla on monenlaisia vahvuuksia. Kuntana sijaitsemme logistisesti aivan loistavalla paikalla Nelostien varressa. Meidän elinkeinorakenteemme on monipuolinen ja uudistuva. Kunnassa on tarjolla palveluita laajalti kaikille ikäryhmille. Onko tämän parempia edellytyksiä kehittyä ja pärjätä myös tulevaisuudessa? Meidän pitää vain luottaa itseemme ja uskoa, että pystymme olemaan tulevaisuudessa vielä parempia. Tarvitaan vain kaikki mukaan visioimaan ja kehittämään kuntaa yhdessä ennakkoluulottomasti.    

Siikalatvan kunnassa luottamushenkilöiden, yrittäjien, viranhaltioiden ja kuntalaisten kesken laadittiin elinkeino-ohjelma vuonna 2018. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti elinkeino-ohjelman, jota toteuttamaan nimettiin elinvoimatyöryhmä. Valtuustoon yksimielisesti hyväksymä elinkeino-ohjelma on osoitus siitä yhteishengestä, joka kunnassa vallitsee tällä hetkellä. Elinkeino-ohjelmassa keskeisenä toimenpiteenä on tunnettavuuden lisääminen, elinkeinorakenteen kehittäminen ja proaktiivinen toiminta kaikkiin suuntiin. Elinkeino-ohjelman toimenpiteet ovat vaikuttaneet niin, että meistä ollaan kiinnostuneita entistä enemmän. Olemme päässeet mukaan neuvottelupöytiin, joihin meitä ei aikaisemmin kutsuttu. Elinkeino-ohjelma on yksi osoitus siitä, että pystymme muuttamaan kehityksen kulkua, kun olemme kaikki valmiita käärimään hihamme. Tarvitaan vain määrätietoista, suunnitelmallista työtä, jota tehdään yhdessä toisiamme kuunnellen ja tukien.

Meidän kaikkien pitää huolehtia omasta, läheisten ja työkavereiden jaksamisesta. Kun kokonaisvaltainen hyvinvointimme on kunnossa, niin jaksamme kaikessa paljon paremmin. Meillä on hyvät mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin kunnassa, joten hyödynnetään niitä täysmääräisesti ja otetaan niiden kautta hyvä olo itsellemme.

Mukavaa kevään jatkoa kaikille!

Terveisin

Ismo Mäkeläinen,
elinkeinojohtaja

 

Ismo Mäkeläinen,
elinkeinojohtaja